Selecteer een pagina

Over Ons

Law and justice are not always the same

Onze maatschappij wordt gereguleerd door een complex geheel van juridische regels. Deze regels moeten enerzijds de samenleving organiseren en anderzijds dienen zij oplossingen aan te rijken voor eventuele geschillen die tussen burgers kunnen ontstaan. Welke oplossingen deze regels aanbieden voor uw specifiek probleem is echter niet altijd meteen duidelijk door de grote hoeveelheid van regels die voorhanden zijn. Bovendien voelen ook niet alle oplossingen even goed en rechtvaardig aan voor alle partijen aangezien recht en rechtvaardigheid niet altijd samen vallen. Het is om die reden dan ook belangrijk dat u zich bij problemen kan laten bijstaan door een advocaat die, samen met u, opzoek wil gaan naar een voor u rechtvaardige oplossing voor uw probleem. Bij deze zoektocht wil Mr. Diels u graag bijstaan en zij doet dit op een toegankelijke manier waarbij zij echt luistert naar uw bekommernissen en problemen. Bovendien zal zij ook altijd proberen om het geschil eerst in der minne te regelen, zodat overbodige kosten worden vermeden. Tot slot hecht zij ook veel belang aan eerlijkheid tijdens haar bijstand, waarbij zij haar cliënten graag op een eerlijke manier wil informeren over de slaagkansen van een (eventueel) proces.

Team

Mr. Laura Diels

Studeerde in 2007 af als licentiate in de rechten aan de Vrije Universiteit te Brussel, met een specifieke interesse voor het burgerlijk recht.

Hetzelfde jaar legde zij de Eed af bij de Orde van Advocaten bij de Balie te Tongeren, waarna de inschrijving op het Tableau geschiedde in het gerechtelijk jaar 2010 – 2011.

In 2011 – 2012 werd een bijkomende opleiding aangevat en werd het certificaat “Bijzondere opleiding jeugdrecht” behaald. Het cliënteel bestaat uit zowel particulieren, zelfstandigen, bedrijven als maatschappijen uit geheel België en het buitenland. Daarnaast werkt het kantoor op losse basis samen met diverse advocatenkantoren teneinde een optimale dienstverlening te garanderen. Bovendien behartigt het kantoor ook de belangen van personen die in aanmerking komen voor Tweedelijnsbijstand (pro deo).

Mr. Diels heeft in augustus 2020 opleiding collaboratief onderhandelen gevolgd en met succes beëindigd.

Contact Mr. Diels

T. 0473 99 15 30
E. info@lauradiels.be

Mr. Elien Vandelook

Studeerde in 2018 af aan de Universiteit Hasselt in de afstudeerrichting Rechtsbedeling, waarna zij de eed aflegde aan de Balie van Limburg.

Aan de Universiteit Hasselt genoot zij een brede en praktijkgerichte juridische opleiding die haar toelaat om cliënten te begeleiden in verschillende domeinen van het recht.

Tijdens haar universitaire studies raakte zij gepassioneerd door het personen-en familierecht en het familiaal vermogensrecht.

Deze passie is alleen nog maar gegroeid tijdens haar baliestage.

Mr. Vandelook beschikt ook over de nodige pleitvaardigheden. In 2018 was zij namelijk finalist van de pleitwedstrijd die werd georganiseerd door de Balie Limburg voor de advocaat-stagiairs.

Mr. Vandelook werd ingeschreven op het tableau in het gerechtelijk jaar 2021 – 2022.

Om de cliënten nog beter te kunnen bijstaan in deze materies, volgt zij momenteel een master-na-master opleiding ‘Notariaat’ aan de Vrije Universiteit van Brussel.

Daarnaast kan u bij haar ook terecht in de volgende materies: aansprakelijkheidsrecht, verkeersrecht, goederenrecht en jeugdrecht.

Mr. Vandelook staat altijd klaar voor haar cliënten met het juiste juridische advies en zal zich steeds ten volle inzetten voor elke zaak.

Contact Mr. Vandelook

T. 012 21 59 54
E. elien.vandelook@lauradiels.be

Mr. Emke Derom

Emke studeerde in 2021 af als Master in de Rechten met grote onderscheiding aan de Vrije Universiteit te Brussel. Kort daarna legde zij de eed af aan de Balie van Limburg en vervoegde ze advocatenkantoor Laura Diels als advocaat-stagiair.

Tijdens haar masterjaren lag de focus voornamelijk op het straf(proces)recht. Daarnaast genoot ze ook een deel van haar opleiding in de criminologische sfeer, wat maakt dat ze naast de juridische problematieken ook veel aandacht schenkt aan de menselijke en maatschappelijke aspecten van een zaak.

Emke haar voorkeurmateries situeren zich binnen het straf(proces)recht, personen- en familierecht en het jeugdrecht.

Contact Mr. Derom

T. 0493 61 62 17
E. emke.derom@lauradiels.be

Laten we samenwerken