Selecteer een pagina

Over Ons

Law and justice are not always the same

Onze maatschappij wordt gereguleerd door een complex geheel van juridische regels. Deze regels moeten enerzijds de samenleving organiseren en anderzijds dienen zij oplossingen aan te rijken voor eventuele geschillen die tussen burgers kunnen ontstaan. Welke oplossingen deze regels aanbieden voor uw specifiek probleem is echter niet altijd meteen duidelijk door de grote hoeveelheid van regels die voorhanden zijn. Bovendien voelen ook niet alle oplossingen even goed en rechtvaardig aan voor alle partijen aangezien recht en rechtvaardigheid niet altijd samen vallen. Het is om die reden dan ook belangrijk dat u zich bij problemen kan laten bijstaan door een advocaat die, samen met u, opzoek wil gaan naar een voor u rechtvaardige oplossing voor uw probleem. Bij deze zoektocht wil Mr. Diels u graag bijstaan en zij doet dit op een toegankelijke manier waarbij zij echt luistert naar uw bekommernissen en problemen. Bovendien zal zij ook altijd proberen om het geschil eerst in der minne te regelen, zodat overbodige kosten worden vermeden. Tot slot hecht zij ook veel belang aan eerlijkheid tijdens haar bijstand, waarbij zij haar cliënten graag op een eerlijke manier wil informeren over de slaagkansen van een (eventueel) proces.

Team

Mr. Laura Diels

Studeerde in 2007 af als licentiate in de rechten aan de Vrije Universiteit te Brussel, met een specifieke interesse voor het burgerlijk recht.

Hetzelfde jaar legde zij de Eed af bij de Orde van Advocaten bij de Balie te Tongeren, waarna de inschrijving op het Tableau geschiedde in het gerechtelijk jaar 2010 – 2011.

In 2011 – 2012 werd een bijkomende opleiding aangevat en werd het certificaat “Bijzondere opleiding jeugdrecht” behaald. Het cliënteel bestaat uit zowel particulieren, zelfstandigen, bedrijven als maatschappijen uit geheel België en het buitenland. Daarnaast werkt het kantoor op losse basis samen met diverse advocatenkantoren teneinde een optimale dienstverlening te garanderen. Bovendien behartigt het kantoor ook de belangen van personen die in aanmerking komen voor Tweedelijnsbijstand (pro deo).

Mr. Diels heeft in augustus 2020 opleiding collaboratief onderhandelen gevolgd en met succes beëindigd.

Contact Mr. Diels

T. 0473 99 15 30
E. info@lauradiels.be

Mr. Sofie Molenberghs

In juni 2020 ben ik afgestudeerd als juriste aan de Katholieke universiteit van Leuven. Tijdens mijn masterjaren in de rechten heeft de nadruk gelegen op het strafrecht en privaat recht. Ik ben dan ook een juriste met een interesse in diverse rechtstakken, maar mijn bijzondere interesse gaat wel uit naar het straf(proces)recht, het personenrecht, het familierecht, het jeugdrecht, het verkeersrecht en het schadevergoedingsrecht. Deze takken spreken mij immers het meeste aan omwille van de levendigheid van de materie. Bovendien hebben deze takken van het recht vaak betrekking op mensen en menselijke interacties, wat mij enorm aanspreekt, onder meer omwille van mijn sociaalwetenschappelijke achtergrond. Ik ben immers naast juriste ook een afgestudeerde criminologe en hierdoor heb ik, naast mijn juridische kennis, ook een brede kennis over de maatschappij en de criminaliteit waarmee zij te maken krijgt. 

Contact Mr. Molenberghs

T. 0498 66 26 79
E. sofie.molenberghs@lauradiels.be

Laten we samenwerken