Selecteer een pagina

Over Ons

Law and justice are not always the same

Onze maatschappij wordt gereguleerd door een complex geheel van juridische regels. Deze regels moeten enerzijds de samenleving organiseren en anderzijds dienen zij oplossingen aan te rijken voor eventuele geschillen die tussen burgers kunnen ontstaan. Welke oplossingen deze regels aanbieden voor uw specifiek probleem is echter niet altijd meteen duidelijk door de grote hoeveelheid van regels die voorhanden zijn. Bovendien voelen ook niet alle oplossingen even goed en rechtvaardig aan voor alle partijen aangezien recht en rechtvaardigheid niet altijd samen vallen. Het is om die reden dan ook belangrijk dat u zich bij problemen kan laten bijstaan door een advocaat die, samen met u, opzoek wil gaan naar een voor u rechtvaardige oplossing voor uw probleem. Bij deze zoektocht wil Mr. Diels u graag bijstaan en zij doet dit op een toegankelijke manier waarbij zij echt luistert naar uw bekommernissen en problemen. Bovendien zal zij ook altijd proberen om het geschil eerst in der minne te regelen, zodat overbodige kosten worden vermeden. Tot slot hecht zij ook veel belang aan eerlijkheid tijdens haar bijstand, waarbij zij haar cliënten graag op een eerlijke manier wil informeren over de slaagkansen van een (eventueel) proces.

Team

Mr. Laura Diels

Studeerde in 2007 af als licentiate in de rechten aan de Vrije Universiteit te Brussel, met een specifieke interesse voor het burgerlijk recht.

Hetzelfde jaar legde zij de Eed af bij de Orde van Advocaten bij de Balie te Tongeren, waarna de inschrijving op het Tableau geschiedde in het gerechtelijk jaar 2010 – 2011.

In 2011 – 2012 werd een bijkomende opleiding aangevat en werd het certificaat “Bijzondere opleiding jeugdrecht” behaald. Het cliënteel bestaat uit zowel particulieren, zelfstandigen, bedrijven als maatschappijen uit geheel België en het buitenland. Daarnaast werkt het kantoor op losse basis samen met diverse advocatenkantoren teneinde een optimale dienstverlening te garanderen. Bovendien behartigt het kantoor ook de belangen van personen die in aanmerking komen voor Tweedelijnsbijstand (pro deo).

Mr. Diels heeft in augustus 2020 opleiding collaboratief onderhandelen gevolgd en met succes beëindigd.

Contact Mr. Diels

T. 0473 99 15 30
E. info@lauradiels.be

Mr. Emke Derom

Emke studeerde in 2021 af als Master in de Rechten met grote onderscheiding aan de Vrije Universiteit te Brussel. Kort daarna legde zij de eed af aan de Balie van Limburg en vervoegde ze advocatenkantoor Laura Diels als advocaat-stagiair.

Tijdens haar masterjaren lag de focus voornamelijk op het straf(proces)recht. Daarnaast genoot ze ook een deel van haar opleiding in de criminologische sfeer, wat maakt dat ze naast de juridische problematieken ook veel aandacht schenkt aan de menselijke en maatschappelijke aspecten van een zaak.

Emke haar voorkeurmateries situeren zich binnen het straf(proces)recht, personen- en familierecht en het jeugdrecht.

Contact Mr. Derom

T. 0493 61 62 17
E. emke.derom@lauradiels.be

Mr. Jennifer Vranken

Behaalde in 2019 het diploma ‘Master in de Rechten’ aan de Katholieke Universiteit Leuven. Ter aanvulling van haar bijzondere interesse in het personen- en familierecht, behaalde zij vervolgens aan diezelfde universiteit in 2020 het diploma van ‘Master in het Notariaat’.  

In 2020 legde zij de eed af aan de Balie van Gent. Zij werd ingeschreven op het tableau in het gerechtelijk jaar 2023-2024. Vanaf oktober 2023 werd zij tevens ingeschreven op het tableau van de Balie te Limburg en vervoegde zij advocatenkantoor Laura Diels. 

Mr. Vranken beschikt over een bijzondere interesse in het ruime personen- en familierecht en familiaal vermogensrecht. Daarnaast legt zij zich voornamelijk, doch niet uitsluitend toe op het huurrecht, vastgoedrecht en bijstand bij procedures collectieve schuldenregeling en bewind.  

Dankzij haar stage bij notariskantoor ‘Timmermans, Meuris & Claes’ te Scherpenheuvel, in het kader van de bijkomende opleiding ‘Notariaat’, is zij tevens vertrouwd met de diverse aspecten en de werking van het notariaat in familiale aangelegenheden (o.a. huwelijksvermogensrecht, erfrecht, schenkingen, …). 

Mr. Vranken draagt transparante en heldere communicatie hoog in het vaandel. Zij is gedreven en biedt daarnaast steeds een luisterend oor aan cliënten om hen vervolgens, naargelang hun specifieke situatie, te adviseren en bij te staan.

Contact Mr. Vranken

T. 012/21 59 54
E. jennifer.vranken@lauradiels.be

Mr. Lore Vanaeken

Mr. Vanaeken behaalde met vrucht in februari 2024 het diploma ‘Master in de Rechten’ aan de Katholieke Universiteit Leuven. Zij heeft ook de studie ‘People and Society’ aan PXL Hasselt met onderscheiding behaald alsook de award voor bijzondere bachelorproef.

In maart 2024 heeft zij de eed aan de Balie van Limburg afgelegd en vervoegt ze het team van advocatenkantoor Laura Diels.

Mr. Vanaeken is afgestudeerd in het strafrecht, strafprocesrecht en privaatrecht. Daarnaast legt zij zich ook nog toe op het jeugdrecht.

Dankzij haar voorgaande studie in het sociaal werk, weet ze hoe te bemiddelen, alsook cliëntgericht en empathisch te handelen. Hierdoor draagt zij naast het juridische, ook het menselijk aspect hoog in het vaandel.

Contact Mr. Vanaeken

T. 0493 19 93 09
E. lore.vanaeken@lauradiels.be

Laten we samenwerken